Dokonania operacyjne

Kluczowym projektem rozwojowym segmentu produkcji i handlu jest Projekt EFRA, czyli budowa instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi. Docelowo inwestycja wpłynie na wzrost efektywności przerobu ropy naftowej, a produkcja wysokomarżowych produktów wzrośnie o 900 tys. ton rocznie.

94,2% - wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii
9,55 mln ton przerobionej ropy

2014 r. kolejnym rekordowym okresem pod względem ilości przerobionej ropy w rafinerii Grupy LOTOS.  (8.702,60 tys. ton – 2013 r.; 9.544,30 tys. ton – 2014 r.)

lider sprzedaży zaawansowanych technologicznie asfaltów

Nowe produkty Grupy Kapitałowej LOTOS, tzw. asfalty WMA stosowane do budowy trwałych i ekologicznych nawierzchni drogowych, to innowacyjna rodzina produktów dających wymierne efekty ekonomiczne i środowiskowe

Dokonania poszukiwawczo-wydobywcze

W 2014 r. Grupa Kapitałowa LOTOS podwoiła swój potencjał wydobywczy węglowodorów. Wydobywamy ropę naftową spod dna Morza Bałtyckiego, a także ze złóż lądowych na Litwie i Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Dokonania handlowe

Rok 2014 to kolejny rok z rzędu, w którym nasz udział w krajowym rynku hurtowym paliwowym przewyższył strategiczny cel 30%. Jesteśmy znaczącym dostawcą paliw dla większości międzynarodowych sieci stacji działających w Polsce.

441stacji na koniec 2014 r.

Pod marką LOTOS funkcjonuje jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci stacji paliw w Polsce

Udział w rynku detalicznym - 8,5% w 2013 r. - 9% 2014 r.

Umocnienie pozycji na rynku detalicznym poprzez zwiększenie udziału z 8,5% w 2013 r. do 9% na koniec 2014 r. 

1,245 mld zł - wartość marki LOTOS

Marka LOTOS wśród 10 najcenniejszych polskich marek


Dokonania finansowe

W 2014 r. położyliśmy silny nacisk na odpowiednie przygotowanie Grupy Kapitałowej LOTOS do realizacji celów rozwojowych. Kapitał koncernu został podwyższony o prawie 1 mld zł w efekcie emisji akcji z prawem poboru. 

28,5 mld zł przychody ze sprzedaży

Grupa LOTOS w czołówce wśród 500 największych firm w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r.

The Best Annual Report IX edycja

Zintegrowane Raporty Roczne Grupy LOTOS to przykład publikacji, na podstawie których, wg Kapituły Konkursu IRiP „The Best Annual Report”, można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku 

Nagroda GPW w Warszawie

za największą wartość publicznej emisji akcji w 2014 r. 


Nasi pracownicy

Wysokie kompetencje i zaangażowanie pracowników stanowią o naszej sile, a ich potencjał znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwoju firmy. W LOTOSIE troska o rozwój zawodowy, etykę postępowania oraz doskonalenie umiejętności pracowników idzie w parze z dbałością o dobrą atmosferę i przyjazne relacje między ludźmi w miejscu pracy.

Przyjazna rekrutacja

Wyróżnienie dla Pracodawcy rekrutującego w zgodzie z Kodeksem Dobrych Praktyk w Rekrutacji 

10 lat Akademii LOTOS

Rok 2014 to jubileusz autorskiego projektu szkoleniowo-rozwojowego realizowanego w celu budowy nowoczesnej i konkurencyjnej organizacji 

Call to Action on Anti-Corruption

Grupa LOTOS w 2014 r. sygnatariuszem inicjatywy UN Global Compact na rzecz przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach 

Działalność środowiskowa

Nasze działania na rzecz ograniczania wpływu na środowisko, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, współpraca z ośrodkami akademickimi i dialog z interesariuszami w pełni wpisują się w zobowiązania zawarte w podpisanej przez Grupę LOTOS Deklaracji Polskiego Biznesu Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla

Obniżenie emisji dwutlenku węgla z instalacji produkcyjnych i elektrociepłowni Grupy LOTOS wyższe od zakładanego w realizacji celu strategicznego. (wartość w 2014 r. 30,0 kg CO2/CWT wobec zaplanowanej 33,6 CO2/CWT)

118 gatunków zwierząt w sąsiedztwie rafinerii

Dobrowolnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenu wokół rafinerii koncernu w Gdańsku to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć o tej skali w Polsce

160 mln zł nakładów na środowisko

Inwestycje proekologiczne Grupy Kapitałowej LOTOS to wymierne korzyści dla ludzi i środowiska

Działalność społeczna

W 2014 r. zrealizowaliśmy szereg działań służących rozwojowi lokalnych społeczności i przedsiębiorczości w bliskości zakładów Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki temu, że są one zgodne z naszymi kompetencjami, wyznaczonymi w toku konsultacji z interesariuszami, mają szanse w sposób realny przyczynić się do poprawy sytuacji w ważnych dla społeczności dziedzinach życia.

2,1 mln zł - dofinansowanie projektów prospołecznych

Rok 2014 przełomowy pod względem liczby zrealizowanych przez Grupę LOTOS programów społecznych i działań podjętych w modelu współpracy międzysektorowej

Logo Mistrzowie w pasach

4 000 osób przeszkolonych w 2014 r. w zakresie prawidłowego zapinania pasów w samochodzie i doboru fotelików dziecięcych

Karta Dużej Rodziny

Większa dostępność produktów i usług na stacjach paliw LOTOS dla 630 tys. wielodzietnych rodzin w Polsce

Poznaj świat marki LOTOS

ZOBACZ FILM