Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Kontakt

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS - www.lotos.pl
lotos.pl website icon
Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk

 • Pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
  Patrycja Zbytniewska
  Koordynator ds. CSR

  e-mail: csr@grupalotos.pl

 • Pytania związane z relacjami inwestorskimi Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
  Paweł Bujnowski
  Szef Biura Relacji Inwestorskich

  e-mail: ir@grupalotos.pl

 • Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
  Marcin Zachowicz
  Dyrektor Biura Komunikacji, Rzecznik prasowy

  e-mail: media@grupalotos.pl

Zobacz informacje kontaktowe Grupy LOTOS