Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Etyka

  • System wartości

    W Grupie Kapitałowej LOTOS w działaniach biznesowych i społecznych kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie. Doskonalimy naszą kulturę organizacyjną poprzez oparcie jej na silnym i spójnym systemie wartości.

    Przejdź do strony  »

  • Doskonalenie organizacji

    Jednym z kluczowych celów naszej strategii CSR jest udoskonalenie sposobu zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem niezgodności zagrażających jej funkcjonowaniu. Wypełnienie tego celu realizujemy poprzez Program etyczny oraz Program zarządzania ryzykiem nadużyć.

    Przejdź do strony  »