Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Zarząd

 • Kompetencje zarządu

  Zarząd Grupy LOTOS działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie internetowym Spółki.

  Przejdź do strony  »

 • Skład Zarządu

  Zarządu Grupy LOTOS VIII wspólnej kadencji liczył w 2014 r. 5 osób. 

  Przejdź do strony  »

 • Wynagradzanie Zarządu

  Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej członkom Zarządu Grupy LOTOS w 2014 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

  Przejdź do strony  »

 • Unikanie konfliktu interesów

  Unikanie możliwości zaistnienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów stanowi jedną z kluczowych zasad określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

  Przejdź do strony  »