Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Zrównoważony rozwój

 • Odpowiedzialny pracodawca

  Naszą politykę szkoleniową wyróżniają działania rozwojowe prowadzone długofalowo i konsekwentnie. W 2014 r. obchodziliśmy dziesięciolecie Akademii LOTOS - cenionego w świecie nauki i biznesu autorskiego systemu kompleksowego rozwoju pracowników.

  Przejdź do strony  »

 • Bezpieczne miejsce pracy

  Zgodnie z naszą strategią bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników własnych, jak i współpracujących należy do priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2014 r. uzyskaliśmy zmniejszenie poziomu wypadkowości o 46% w porównaniu z 2013 r. 

  Przejdź do strony  »

 • Wpływ środowiskowy

  Uzyskane wskaźniki emisji CO2 uległy obniżeniu do poziomu najlepszych rafinerii w UE. Zaawansowanie ekologiczne naszego największego zakładu pozwala ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zapewniając wymierne korzyści finansowe w postaci niższych stawek opłat związanych z korzystaniem ze środowiska, będących wynikiem konsekwentnej redukcji uwalnianych zanieczyszczeń.

  Przejdź do strony  »

 • Wpływ społeczny

  Rok 2014 był przełomowy pod względem liczby zrealizowanych przez Grupę Kapitałową LOTOS programów i akcji społecznych oraz działań podjętych w modelu współpracy międzysektorowej. Był także okresem podejmowania przez nas inicjatyw służących budowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

  Przejdź do strony  »

 • Bezpieczeństwo w sektorze energii

  Przykładem dobrej praktyki, która łączy zarówno budowanie przez nas relacji międzynarodowych, jak i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii Europy, była w 2014 r. publikacja raportu „Scalanie Europy – od Korytarza Północ-Południe do unii energii, transportu i telekomunikacji”.

  Przejdź do strony  »