Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Marka

WYPOWIEDŹ

Silna marka to cenny składnik majątku firmy, który odgrywa ważną rolę jako źródło przewagi rynkowej i wzrostu jej wartości. Wyższą wartość przynoszą swoim akcjonariuszom firmy o silnych markach, kojarzone z dobrą ofertą dla klientów, uczciwym traktowaniem pracowników i pozytywnie odbieranymi programami społecznymi.

Anna Goliszewska
Dyrektor Biura Zarządzania Marką Grupy LOTOS, Lider Strategii CSR w obszarze partnerstwa z otoczeniem rynkowym w celu uzyskania wzrostu świadomości marki LOTOS jako marki społecznie odpowiedzialnej
+Przeczytaj całą wypowiedź -Zamknij

Właściwe zarządzanie relacjami z klientami, dobre relacje z interesariuszami oraz zaangażowanie w programy społeczne może przynieść firmie wymierne korzyści, budując reputację i wizerunek marki.

Budowa wizerunku i siły marki LOTOS jest jednym ze strategicznych priorytetów Grupy LOTOS. Naszą ambicją jest kreowanie marki dynamicznej i kompetentnej, marki przyjaznej i opartej na zaufaniu klientów. Oferującej nie tylko towary i usługi najwyższej jakości, ale przede wszystkim wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy tak, aby i oni mogli realizować swoje własne cele i marzenia. Marka LOTOS konsekwentnie wspiera promocję marek produktowych, budując trwałe relacje z klientami, opierając je na skojarzeniach z obszarami, w których jako koncern naftowy mamy najwyższe kompetencje.

Każdy z obszarów działalności wspieramy niezależnie od tego, czy jest to strategiczny dla grupy kapitałowej Program Efektywność i Rozwój 2013-2015, czy realizowane programy społeczno-sportowe. Wiążemy markę z emocjami im towarzyszącymi, wspierając między innymi najmłodszych skoczków narciarskich w programie „Szukamy Następców Mistrza - LOTOS Cup” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich. Jesteśmy dumni z tego, że w minionym roku jego wychowankowie sięgnęli po najwyższe, olimpijskie laury. Ambitnym i emocjonalnie ważnym przedsięwzięciem dla marki LOTOS jest rozpoczęta współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i wsparcie polskiej reprezentacji w piłce nożnej, której postawa i sukcesy angażują wszystkich Polaków.

Przeprowadzona w 2014 roku kampania wizerunkowa „LOTOSTORY. Poznaj świat marki LOTOS” pokazuje, jak blisko ludzi i ich potrzeb jest marka LOTOS. W naszej historii o marce połączyliśmy dużą skalę działań i prawdziwe ludzkie emocje. Chcemy, aby nasi klienci zobaczyli, że marka LOTOS to nie tylko rafineria, stacje paliw i platformy wydobywcze, ale także firma innowacyjna, pomocna i sprzyjająca ludziom w ich codziennych podróżach.

Działania te mają odzwierciedlenie w wartości marki. W 11. Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita”, wartość marki LOTOS została wyceniona na 1,245 mld zł. Od 2004 roku jej wartość wzrosła o ponad miliard złotych. To efekt zarówno działań, które konsekwentnie budują silną markę, jak i innowacyjnego podejścia w kreowaniu jej wizerunku. Marka umocniła swoją pozycję wśród 10 najcenniejszych polskich marek.

W ramach monitorowania kondycji marki oraz realizacji strategii społecznej odpowiedzialności mierzymy między innymi wskaźnik jej kapitału społecznego, analizujący postrzeganie marki LOTOS jako dbającej o środowisko naturalne, wspierającej kulturę i angażującej się w ważne projekty o charakterze społecznym.

Nasze podejście w budowaniu wartości i wizerunku marki LOTOS w 2014 roku zostało docenione i uhonorowane przez Superbrands, organizację nagradzającą najbardziej rozpoznawalne i najsilniejsze marki na polskim rynku, dwoma prestiżowymi tytułami: Business Superbrands - przyznawanym najsilniejszym markom biznesowym oraz Created in Poland 2013/2014 - specjalnym wyróżnieniem dla polskiej marki, która wypracowała ponadprzeciętny wizerunek, pozwalający na skuteczne konkurowanie z markami zagranicznymi.


Zobacz także: