Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Organizacja

 • O nas

  Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest Polska, choć nasza sprzedaż na rynki zagraniczne sukcesywnie wzrasta. W 2014 r. zajęliśmy 3. miejsce na liście największych polskich eksporterów.

  Przejdź do strony  »

 • Akcjonariat

  Skarb Państwa posiada akcje zwykłe na okaziciela Grupy LOTOS, reprezentujące 53,19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA Spółki. Udział ING OFE w kapitale akcyjnym Grupy LOTOS to 8,6%. W 2014 r. pozostałe 38,21% akcji pozostawało w wolnym obrocie.

  Przejdź do strony  »

 • Struktura

  Grupa LOTOS pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy przyjęty model zarządzania segmentowego.

  Przejdź do strony  »