Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Podejście do zarządzania

Systemy zarządzania, jak również zarządzanie ryzykiem korporacyjnym są integralnie związane z biznesem i wzajemnie się uzupełniają. W Grupie Kapitałowej LOTOS jesteśmy przekonani, że nie można osiągnąć strategicznych celów biznesowych przedsiębiorstwa bez sprawnej organizacji, oszacowanych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością oraz efektywnych procesów, wspieranych przez skuteczne systemy zarządzania. Podejmowane przez nas działania w zakresie doskonalenia systemów zarządzania zostały w 2014 r. docenione przez Kapitułę Polskiej Nagrody Jakości. (zobacz więcej)

 

Zobacz także: