Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Wyniki i perspektywy

W tym rozdziale:
 • Otoczenie biznesowe

  Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.

  Przejdź do strony  »

 • List Wiceprezesa Zarządu

  Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.

  Przejdź do strony  »

 • Wyniki segmentów

  Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.

  Przejdź do strony  »

 • Zrównoważony rozwój

  Nasze działania w dziedzinie społecznej, środowiskowej, gospodarczej i relacji z kluczowymi interesariuszami ukierunkowane są na zwiększanie pozytywnego wkładu w rozwój społeczny, minimalizowanie negatywnych skutków działalności oraz maksymalizowanie szans na zrównoważony rozwój w długim okresie. 

  Przejdź do strony  »