Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14
                                                           
Produkcja ropy naftowej tys. ton 71,8 67,1 61,1 56,9 33,1 38,0 43,5 60,9 76,4 38,5 37,5 34,1 50,3 56,9 57,3 62,7 84,1 65,9 57,0 55,3 53,5 53,5 53,5 58,9 81,9 67,1 78,3 77,9
ze złoża B3 tys. ton 46,5 43,5 40,0 36,4 30,1 38,0 43,5 45,6 45,4 38,5 37,5 34,1 34,0 36,9 36,0 38,6 38,1 38,8 38,3 37,3 34,6 36,0 35,0 40,0 40,8 41,0 41,9 36,4
ze złoża B8 tys. ton 25,3 23,6 21,1 20,5 3,0 0,0 0,0 15,3 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 27,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS tys. ton                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 22,6 9,1 19,2 24,2
ze złóż GK AB Geonafty tys. ton                         16,3 20,0 21,3 20,5 19,0 19,0 18,7 18,0 18,9 17,5 18,5 18,6 18,4 17,0 17,3 17,3
                                                           
Produkcja gazu ziemnego m3 m 8,1 7,6 6,9 6,7 3,8 4,2 4,8 6,8 8,7 4,2 4,1 3,7 3,7 3,8 4,0 4,6 7,3 5,3 4,2 4,1 3,8 3,9 3,9 5,2 80,1 28,9 56,1 74,1
ze złoża B3 m3 m 5,0 4,8 4,4 4,1 3,4 4,2 4,8 4,9 4,9 4,2 4,1 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 4,2 4,3 4,2 4,1 3,8 3,9 3,9 4,4 4,5 4,5 4,7 4,1
ze złoża B8 m3 m 3,1 2,8 2,5 2,6 0,4 0,0 0,0 1,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ze złóż Norge AS m3 m                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 75,6 24,4 51,5 70,0
                                                           
Sprzedaż ropy naftowej przez GK LOTOS Petrobaltic tys. ton 51,3 82,4 53,2 40,7 38,8 57,6 28,1 56,5 87,6 51,0 28,6 26,1 46,1 79,9 47,2 48,1 87,0 80,0 43,3 44,9 73,6 50,6 43,7 65,9 73,5 89,2 60,4 75,8
sprzedaż ropy naftowej Rozewie do GL S.A. tys. ton 51,3 82,4 53,2 40,7 38,8 57,6 28,1 56,5 87,6 51,0 28,6 26,1 28,7 57,7 27,2 28,6 68,9 57,1 27,9 25,3 58,1 29,0 28,4 44,7 28,9 60,9 34,8 28,8
sprzedaż ropy naftowej przez Norge AS tys. ton                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 11,9 9,2 26,4
sprzedaż ropy naftowej przez GK AB Geonafta tys. ton                         17,4 22,2 20,0 19,5 18,1 22,9 15,4 19,6 15,5 21,6 15,3 21,2 22,0 16,4 16,3 20,6
                                                           
Sprzedaż gazu przez GK LOTOS Petrobaltic m3 m 3,4 3,1 2,8 2,4 0,4 2,7 3,7 3,4 3,1 2,9 2,4 2,3 2,1 2,2 2,5 2,8 2,4 2,9 2,5 2,6 2,6 3,1 2,9 2,9 78,3 28,0 54,2 72,6
sprzedaż gazu odpadowego do Energobaltic m3 m 3,4 3,1 2,8 2,4 0,4 2,7 3,7 3,4 3,1 2,9 2,4 2,3 2,1 2,2 2,5 2,8 2,4 2,9 2,5 2,6 2,6 3,1 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6
sprzedaż gazu przez Norge AS m3 m                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6 25,2 51,5 70,0
sprzedaż gazu przez GK AB Geonafta m3 m                         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0