Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14
                                                         
Grupa Kapitałowa LOTOS 4.764 4.843 4.864 4.878 4.915 4.886 4.910 4.949 4.985 5.014 4.994 5.010 5.096 5.198 5.191 5.168 4.935 4.945 4.939 5.015 4.988 5.008 4.957 4.983 5.000 5.082 5.078 5.106
Grupa LOTOS S.A. 1.098 1.159 1.191 1.246 1.268 1.290 1.297 1.305 1.311 1.316 1.307 1.310 1.314 1.314 1.317 1.329 1.329 1.324 1.335 1.349 1.355 1.359 1.354 1.345 1.355 1.347 1.352 1.350