Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14
                                                           
Wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii % 103,1 102,9 104,3 102,2 97,3 97,9 101,1 103,1 102,7 81,1 85,7 84,0 86,2 99,7 92,1 89,2 86,8 92,2 98,7 95,8 89,8 84,4 90,6 93,1 87,5 90,8 91,3 93,9
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)                                                          
                                                           
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: tys. ton 1.542,1 1.538,7 1.577,4 1.545,3 1.159,7 1.229,0 1.514,4 1.558,4 1.614,8 2.060,8 2.196,2 2.223,9 2.222,9 2.220,0 2.359,7 2.362,1 2.272,5 2.415,5 2.450,3 2.535,3 2.281,5 1.557,1 2.398,2 2.465,8 2.266,5 2.378,9 2.416,5 2.482,4
ropy Ural tys. ton 1.470,0 1.421,9 1.379,4 1.372,3 1.024,8 1.183,7 1.484,7 1.305,6 1.412,6 1.949,5 1.731,1 1.833,4 1.880,9 1.934,9 2.245,8 2.300,9 2.022,9 2.230,5 2.144,4 2.324,6 1.954,7 1.486,4 2.024,1 2.399,2 2.142,9 2.135,6 2.375,9 2.170,3
ropy Rozewie tys. ton 55,0 38,1 20,4 94,9 35,6 0,3 0,1 122,1 83,4 43,6 41,8 49,0 32,9 28,7 51,8 28,5 36,3 71,6 46,6 24,3 32,8 32,3 44,2 33,0 44,6 50,1 28,8 33,2
ropa litewska tys. ton                                         5,8 9,6 15,3 17,1 19,3 20,4 11,6 16,5
pozostałych gatunków ropy tys. ton 17,1 78,7 177,6 78,1 99,3 45,0 29,6 130,7 118,8 67,7 423,3 341,5 309,1 256,4 62,1 32,7 213,3 113,4 259,3 186,4 288,2 28,8 314,6 16,5 59,7 172,8 0,2 262,4
                                                           
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem   95,3% 92,4% 87,4% 88,8% 88,4% 96,3% 98,0% 83,8% 87,5% 94,6% 78,8% 82,4% 84,6% 87,2% 95,2% 97,4% 89,0% 92,3% 87,5% 91,7% 85,7% 95,5% 84,4% 97,3% 94,5% 89,8% 98,3% 87,4%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem   3,6% 2,5% 1,3% 6,1% 3,1% 0,0% 0,0% 7,8% 5,2% 2,1% 1,9% 2,2% 1,5% 1,3% 2,2% 1,2% 1,6% 3,0% 1,9% 1,0% 1,4% 2,1% 1,8% 1,3% 2,0% 2,1% 1,2% 1,3%
Udział ropy litewskiej w przerobie ropy ogółem                                           0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,5% 0,7%
Udział pozostałych gatunków ropy w przerobie ropy ogółem   1,1% 5,1% 11,3% 5,1% 8,6% 3,7% 2,0% 8,4% 7,4% 3,3% 19,3% 15,4% 13,9% 11,5% 2,6% 1,4% 9,4% 4,7% 10,6% 7,4% 12,6% 1,8% 13,1% 0,7% 2,6% 7,3% 0,0% 10,6%
                                                           
Uzyski                                                          
Benzyny tys. ton 275,4 322,0 322,7 325,4 264,9 269,0 381,8 366,6 311,8 371,3 366,9 375,2 296,4 342,8 372,3 363,4 314,0 370,8 368,0 388,8 346,6 237,0 376,5 388,3 322,6 340,0 390,4 367,4
Benzyna surowa tys. ton                     31,3 74,7 74,8 23,6 24,4 51,7 101,4 80,1 69,4 104,6 69,8 68,1 67,2 80,5 80,6 91,2 56,7 57,0
Frakcja ksylenowa tys. ton                                   0,1 10,8 16,8 22,3 11,7 22,5 26,1 28,5 25,5 21,6 24,3
Oleje napędowe tys. ton 569,8 655,2 804,0 891,4 624,8 737,1 935,0 927,8 831,8 1.014,8 1.080,9 1.122,9 1.035,5 1.178,4 1.245,3 1.201,8 1.045,5 1.157,6 1.230,0 1.148,3 1.007,7 810,1 1.242,9 1.216,3 1.048,3 1.145,9 1.146,9 1.114,9
Lekkie oleje opałowe tys. ton 96,2 56,9 72,7 109,9 132,9 65,6 67,3 120,6 105,8 46,1 77,0 152,9 131,5 64,3 81,4 127,0 116,5 47,4 59,3 115,2 109,1 38,7 54,3 82,3 77,0 38,7 50,0 89,6
Paliwo lotnicze JET tys. ton 123,5 121,9 122,5 126,4 99,2 91,7 113,8 65,5 74,3 58,1 75,2 51,8 107,6 101,4 140,6 113,3 115,0 153,4 130,7 130,6 159,3 66,8 126,5 117,5 126,0 169,3 204,3 188,4
LPG tys. ton 9,3 21,4 20,0 9,3 9,4 18,4 19,5 8,2 9,1 15,6 20,8 14,4 16,2 18,3 15,9 13,6 14,4 22,2 43,0 37,3 41,2 26,5 44,9 37,1 37,0 47,5 47,2 36,8
Ciężkie oleje opałowe tys. ton 377,4 145,7 75,2 187,3 266,8 74,1 52,9 166,6 369,4 275,6 171,9 348,6 482,5 245,5 202,9 215,3 368,9 258,2 272,8 306,0 380,3 207,5 197,9 334,3 425,1 299,0 290,3 392,7
Paliwo bunkrowe tys. ton 27,3 60,8 104,4 49,2 -0,1 0,0 0,0 5,4 6,6 9,9 6,5 12,6 9,2 11,2 8,1 10,0 8,7 10,1 17,8 14,3 11,8 11,3 11,7 12,1 10,8 12,4 10,5 11,6
Komponenty asfaltowe tys. ton 65,4 265,1 311,2 188,5 61,1 232,5 297,7 194,4 55,6 256,1 334,9 212,3 95,9 276,8 337,3 267,6 78,0 250,2 241,9 186,6 63,7 104,5 256,4 166,9 45,7 162,1 187,7 118,3
Pozostałe tys. ton 158,7 140,8 148,9 148,8 83,5 88,9 135,1 132,5 168,2 186,9 186,1 204,5 231,2 212,0 225,7 244,4 285,5 234,0 223,9 244,1 218,3 148,8 227,1 245,9 252,0 249,6 265,9 274,2
Razem tys. ton 1.703,0 1.789,8 1.981,6 2.036,2 1.542,5 1.577,3 2.003,1 1.987,6 1.932,6 2.234,4 2.351,5 2.569,9 2.480,8 2.474,3 2.653,9 2.608,1 2.447,9 2.584,1 2.667,6 2.692,6 2.430,1 1.731,0 2.627,9 2.707,3 2.453,6 2.581,2 2.671,5 2.675,2