Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
1Qn08

2Qn08

3Qn08

4Qn08

1Qn09

2Qn09

3Qn09

4Qn09

1Qn10

2Qn10

3Qn10

4Qn10

1Qn11

2Qn11

3Qn11

4Qn11

1Qn12

2Qn12

3Qn12

4Qn12

1Qn13

2Qn13

3Qn13

4Qn13

1Qn14

2Qn14

3Qn14

4Qn14
                                                           
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 83,5 (1,4) 20,2 311,1 57,1 507,1 656,4 695,0 410,6 465,6 823,0 882,7 316,1 (269,6) 203,6 902,4 (308,8) 221,8 951,4 1.347,1 505,1 889,9 1.085,5 1.423,5 252,7 354,4 929,9 1.380,5
Zysk/(Strata) netto mln zł 278,8 701,8 477,9 (389,4) (657,5) 103,2 682,7 911,8 24,2 (621,5) 429,9 681,4 636,6 906,6 575,3 649,3 597,1 68,1 694,1 927,9 (147,3) (273,4) 63,8 39,4 (32,4) (154,9) (189,9) (1.466,4)
Amortyzacja mln zł 79,6 157,8 236,8 315,0 62,4 129,9 202,4 284,8 79,8 171,2 273,5 389,9 123,5 273,4 439,8 608,6 165,3 329,9 494,4 666,5 166,8 325,7 480,5 642,5 214,3 386,9 590,8 808,9
Odsetki i dywidendy zapłacone netto mln zł 6,9 (1,5) (2,7) 12,5 12,0 6,2 9,0 37,4 (2,5) 1,7 39,0 58,3 20,4 63,2 100,4 145,9 48,1 101,1 148,7 197,8 45,7 92,6 140,6 192,9 46,5 90,8 131,8 168,2
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych mln zł (129,8) (190,8) 56,7 243,6 221,8 2,1 (28,4) (1,5) 97,0 322,0 202,9 193,0 (93,1) (58,4) 72,4 130,4 (143,5) 9,7 (90,0) (117,8) 82,1 66,7 (34,5) (112,9) 11,7 21,5 93,7 197,8
Pozostałe mln zł (79,6) (74,8) (98,2) (103,5) 415,6 33,6 (222,4) (418,0) (6,8) 726,6 105,1 172,9 (192,9) (336,7) (69,4) 118,3 (138,3) 237,7 244,8 220,4 (28,3) (98,9) (78,0) 21,3 (38,9) 171,6 164,7 499,1
Zmiana w pozycjach kapitału pracującego mln zł (72,4) (593,9) (650,3) 232,9 2,8 232,1 13,1 (119,5) 218,9 -134,4 -227,4 -612,8 (178,4) (1.117,7) (914,9) -750,1 (837,5) -524,7 -540,6 -547,7 386,1 777,2 513,1 640,3 51,5 (161,5) 138,8 1.172,9
                                                           
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (433,3) (791,9) (1.466,7) (2.419,9) (861,0) (1.970,5) (2.805,2) (3.333,6) (373,0) (638,6) (913,7) (1.055,6) (225,8) (404,0) (592,3) (846,9) (138,7) (288,5) (489,5) (838,1) (196,5) (335,0) (442,4) (931,1) (477,2) (622,2) (763,8) (958,3)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 463,7 626,8 1.083,2 1.931,7 635,8 1.319,8 1.853,6 2.181,5 275,5 258,0 471,1 458,7 288,9 293,1 263,9 (35,6) 12,6 (219,5) (477,0) (883,3) (80,5) (157,3) (218,0) (251,1) 219,9 (0,5) (254,1) (597,3)
                                                           
Zmiana stanu środków pieniężnych netto mln zł 107,2 (171,0) (366,2) (173,6) (165,2) (104,5) (295,5) (454,8) 307,6 84,1 372,7 283,8 376 (384,5) (105,5) 43,4 (456,8) (283,3) (35,3) (402,3) 241,2 420,9 428,3 239,8 (5,0) (268,3) (84,6) (163,6)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu mln zł 570 291,8 96,6 289,2 124 184,7 (6,3) (165,6) 142,0 (81,5) 207,1 118,2 494,2 (266,3) 12,7 161,6 (295,2) (121,7) 126,3 (240,7) (1,7) 178,0 185,4 (3,1) (8,1) (271,4) (87,7) (166,7)