Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Na koniec okresu
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
                           
Akcjonariusze (znaczne pakiety akcji) % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji % Ilość akcji %
Nafta Polska 51,9 59.025.000 - - - - - - - - - - -
Skarb Państwa 6,9 7.878.030 64,0 83.076.392 53,2 69.076.392 53,2 69.076.392 53,2 69.076.392 53,2 69.076.392 53,2
ING OFE - - 5,0 6.524.479 5,0 6.524.479         5,3 6.893.079 8,6 *
Pozostali 41,2 46.796.970 31,0 40.272.491 41,8 54.272.491 46,8 60.796.970 46,8 60.796.970 41,5 53.903.891 38,2
Razem 100,0 113.700.000 100,0 129.873.362 100,0 129.873.362 100,0 129.873.362 100,0 129.873.362 100,0 129.873.362 100,0

* na podstawie rocznej struktury aktywów na dzień 31 grudnia 2014 roku