Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Notowania ropy naftowej i kursów walut oraz marża modelowa Grupy LOTOS S.A.
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14
Średniokwartalne notowania ropy naftowej                                          
Brent Dtd USD/bbl 76,34 78,24 76,74 86,43 105,45 116,92 113,23 109,39 118,63 108,02 109,60 110,14 112,54 102,53 110,19 109,22 108,16 109,69 102,02 76,63
Spread Brent Dtd vs Ural Rtdm USD/bbl 1,41 1,74 0,92 1,51 2,93 2,83 0,67 0,26 1,20 1,97 0,69 0,97 1,69 0,65 0,15 1,40 1,37 2,22 1,79 1,54
Średniokwartalne notowania walut                                          
Kurs dolara 2,88 3,16 3,10 2,92 2,88 2,75 2,94 3,28 3,22 3,33 3,31 3,17 3,15 3,21 3,21 3,07 3,06 3,04 3,15 3,37
Kurs euro 3,99 4,01 4,01 3,97 3,95 3,96 4,15 4,42 4,23 4,26 4,14 4,11 4,16 4,20 4,25 4,19 4,19 4,17 4,17 4,21
Marża modelowa GL S.A.                                          
Marża modelowa GL S.A.* USD/bbl                     9,68 9,10 7,31 6,08 4,32 5,48 5,05 4,97 6,97 7,32

* W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na rynkach światowych na zyskowność rafinerii Grupy LOTOS S.A. Spółka zaktualizowała model marży rafineryjnej dla 3 kwartału 2013 r. i okresów porównywalnych. Nowa metodologia szacowania marży rafineryjnej została opisana w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 29 października 2013 r.