Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
2009

2010

2011

2012

2013

2014
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4.130,8 4.720,8 3.026,0 5.351,0 4.603,9 3.311,7
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe mln zł 4.942,6 4.403,5 5.161,5 4.462,1 4.496,2 4.495,6
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe mln zł 748,6 1.923,3 2.427,2 2.094,6 1.715,2 2.168,1
Kapitały własne przypadający udziałom niekotrolującym mln zł 36,8 14,7 1,0 0,7 0,3 0,2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł -345,1 -382,6 -383,7 -266,1 -495,8 -348,2
EV mln zł 9.513,7 10.679,7 10.232,0 11.642,3 10.319,8 9.627,4
Wskaźnik wartośći przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA)
EV mln zł 9.513,7 10.679,7 10.232,0 11.642,3 10.319,8 9.627,4
EBITDA mln zł 735,2 1.451,3 1.694,1 979,3 802,6 -856,8
EV/EBITDA   12,94 7,36 6,04 11,89 12,85 -
Wskaźnik ceny do zysku (P/E)
Cena akcji * 31,8 36,4 23,3 41,2 35,4 25,5
Zysk na akcję 7,4 5,2 5,0 7,1 0,3 -
Р/E   4,27 6,95 4,66 5,80 118,00 -
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej (P/BV)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4.130,8 4.720,8 3.026,0 5.351,0 4.603,9 3.311,7
Wartość księgowa mln zł 6.846,2 7.513,5 7.782,4 9.066,4 9.189,6 8.258,5
P/BV   0,60 0,63 0,38 0,59 0,50 0,40
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży (P/S)
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4.130,8 4.720,8 3.026,0 5.351,0 4.603,9 3.311,7
Przychody ze sprzedaży mln zł 14.321,0 19.662,8 29.259,6 33.073,7 28.559,2 28.501,9
Kapitalizacja rynkowa do przychodów ze sprzedaży   0,29 0,24 0,10 0,16 0,16 0,12
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do aktywów
Kapitalizacja rynkowa* mln zł 4.130,8 4.720,8 3.026,0 5.351,0 4.603,9 3.311,7
Aktywa mln zł 15.216,0 17.727,4 20.396,6 20.005,0 20.284,8 18.947,3
Kapitalizacja rynkowa do aktywów   0,27 0,27 0,15 0,27 0,23 0,17
Wskaźnik kapitalizacji rynkowej do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Kapitalizacja rynkowa* PLN m 4.130,8 4.720,8 3.026,0 5.351,0 4.603,9 3.311,7
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej PLN m 695,0 882,7 902,4 1.347,1 1.423,5 1.421,7
Kapitalizacja rynkowa do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej   5,94 5,35 3,35 3,97 3,23 2,33

* cena zamknięcia na GPW dnia 31 grudnia

Wartość przedsiębiorstwa - kapitalizacja rynkowa powiększona o kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe oraz zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym, pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwawilenty