Lotos

Zintegrowany Raport Roczny 2014

Dane w tabeli można:   1. Sortować rosnąco lub malejąco   2. Zaznaczać lub odznaczać kolumny dat   3. Przesuwać kolumny dat, dowolnie je zestawiając   4. Wyświetlać wykres po najechaniu kursorem na wiersze tabeli. ×
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco
 
2009

2010

2011

2012

2013

2014
Wskaźnik zadłużenia ogółem              
Zobowiązania mln zł 8.369,8 10.213,9 12.614,2 10.938,6 11.095,2 10.688,7
Aktywa mln zł 15.216,0 17.727,4 20.396,6 20.005,0 20.284,8 18.947,3
Zadłużenie ogółem % 55,01 57,62 61,84 54,68 54,70 56,41
Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych              
Zobowiązania mln zł 8.369,8 10.213,9 12.614,2 10.938,6 11.095,2 10.688,7
Kapitały własne mln zł 6.846,2 7.513,5 7.782,4 9.066,4 9.189,6 8.258,5
Zobowiązania do kapitałów własnych % 122,25 135,94 162,09 120,65 120,74 129,43

Wskaźnik zadłużenia ogółem - stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów (dane z końca okresu)
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego (dane z końca okresu)